ស្រ្តីជើងខ្លាំងបើរថយន្ដអត់ពាក់ខ្សៃក្រវាត់ហើយចង់បើកបុកប៉ូលិសទៀត

416

ភ្នំពេញ៖ស្ត្រី2ម្នាក់ពិតជាខ្លាំងគ្រាន់បើមែនមិនខ្ចីចាញ់ប៉ូលិសទោះបីដឹងថាខ្លួនឯងខុសច្បាប់បើករថយន្ដមិនបានពាក់ខ្សែក្រវាត់ហើយត្រូវប៉ូលីសចរាចរណ៏ឃាត់អោយផាកពិន័យ៏ក៏ដោយក៏ស្ត្រីរូបនេះ

មិនព្រមចុះពីឡានដែរ ថែមទាំងចង់ជិះបុកប៉ូលីសថែមទៀត។ចុងក្រោយប៉ូលិសស្ទូចទាំងរថយន្ដទាំងអ្នកបើកយកទៅ។